Bán hàng ăn uống có tham gia Black Friday được không?

Ngành hàng ăn uống có thể chạy tốt trong các chiến dịch Black Friday, bởi nhu cầu ăn uống của khách luôn ổn định và ai cũng thích giảm giá.