Từ khóa là gì? Vai trò của nghiên cứu từ khóa trong SEO

Nghiên cứu và phân tích từ khóa chính là một trong những công đoạn quan trọng trong quá trình tối ưu SEO hiệu quả.