MT là gì? MT đóng vai trò gì trong kinh doanh?

MT chính là phương thức tiếp cận và là kênh phân phối trong kinh doanh theo hướng hiện đại phổ biến nhất hiện nay.