Kinh doanh quà Tết, có Sổ Bán Hàng đưa "hương vị Tết" tới mọi nhà!

Kinh doanh quà Tết, có Sổ Bán Hàng đưa “hương vị Tết” tới mọi nhà!

Chủ sở hữu website online Vị Quê Đặc Sản Ba Miền trên Sổ Bán Hàng có ý tưởng sáng tạo về giỏ quà Tết mang vẻ đẹp đặc trưng từng vùng miền.