Ứng dụng quản lý khách hàng giúp giữ chân khách hàng cũ

Thực tế cho thấy chi phí để bạn tìm kiếm một khách hàng mới nhiều gấp 7 lần, so với chi phí bạn duy trì …

Ứng dụng quản lý khách hàng giúp giữ chân khách hàng cũ Read More »