Doanh thu thuần là gì? Cách tính doanh thu thuần chính xác nhất

Doanh thu thuần là chỉ số quan trọng giúp chủ kinh doanh đánh giá được kết quả tiêu thụ hàng hóa và chất lượng doanh thu thực tế.