Nối nghiệp gia đình, chủ cửa hàng thực phẩm phát triển kinh doanh ăn uống cùng Sổ Bán Hàng

“Tháng 1 vừa rồi mình đạt doanh thu 138 triệu đồng đến từ 220 khách mua hàng, 249 đơn hàng phát sinh với trung bình 1 đơn là 550 ngàn đồng”.