Tại sao người làm ăn buôn bán lại mua vàng ngày vía Thần Tài?

Hằng năm cứ vào mùng 10 tháng Giêng được gọi là ngày vía Thần Tài. Nhiều người làm ăn buôn bán thường có thói quen …

Tại sao người làm ăn buôn bán lại mua vàng ngày vía Thần Tài? Read More »