Chi tiết chương trình đào tạo “Nữ chủ kinh doanh – Chinh phục thời đại số”

Sổ Bán Hàng cùng CARE tại Việt Nam, triển khai chuỗi đào tạo “Nữ chủ kinh doanh – Chinh phục thời đại số” nhằm hỗ trợ và cung cấp kiến thức cho nữ chủ kinh doanh, với sự tài trợ của Trung tâm Tăng trưởng Toàn diện Mastercard.