Cho mượn tiền – Mất tiền mất bạn?

Bạn bè luôn là nơi vay tiền nhanh nhất. Chắc ai trong chúng ta cũng đã một vài lần nghe qua câu chuyện cho bạn mượn tiền và mất luôn tiền lẫn bạn