Chiến lược phát triển thương hiệu Biti’s, sự trở lại đầy ngoạn mục

Chiến lược phát triển thương hiệu Biti’s đã tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ, giúp cho thương hiệu vững vàng phát triển cho đến ngày nay.