Cập nhật chi tiết các gói dịch vụ Shopee

Gói dịch vụ của Shopee là khoản chi phí mà người bán cần phải thanh toán cho Shopee khi đăng ký tham gia các gói dịch vụ như: Gói Voucher Xtra, Gói Freeship Xtra, Gói Freeship Xtra Plus.