Giảm giá Black Friday: 9 việc cần làm mùa khuyến mãi

Nếu muốn trở thành “ngôi sao sáng” của ngày Black Friday, các chủ kinh doanh cần thực hiện ngay 9 việc này để bắt kịp mùa giảm giá lớn.