Cách tạo ra một chiến lược marketing hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn

Chia sẻ bài viết:

1. Thế nào là chiến lược Marketing?

Hình: Thế nào là chiến lược Marketing?
Nguồn: Internet
Thế nào là chiến lược Marketing?
Nguồn: Internet

2. Tầm quan trọng của chiến lược Marketing cho doanh nghiệp

2.1 Xác định hướng đi rõ ràng

2.2 Xây dựng thương hiệu

2.3 Tương tác khách hàng

2.4 Nâng cao doanh thu bán hàng

Hình: Tầm quan trọng của chiến lược Marketing cho doanh nghiệp
Nguồn: Internet
Tầm quan trọng của chiến lược Marketing cho doanh nghiệp
Nguồn: Internet

3. Các bước để xây dựng chiến lược marketing hiệu quả cho doanh nghiệp

3.1 Phân tích và đánh giá thực trạng doanh nghiệp

Hình: Phân tích và đánh giá thực trạng doanh nghiệp
Nguồn: Internet
Phân tích và đánh giá thực trạng doanh nghiệp
Nguồn: Internet

3.2 Xác định phân khúc khách hàng

Hình: Xác định phân khúc khách hàng
Nguồn: Internet
Xác định phân khúc khách hàng
Nguồn: Internet

3.3 Xác định mục tiêu Marketing theo mô hình S.M.A.R.T

Hình: Xác định mục tiêu Marketing theo mô hình S.M.A.R.T
Nguồn: Internet
Xác định mục tiêu Marketing theo mô hình S.M.A.R.T
Nguồn: Internet

3.4 Lựa chọn kênh truyền thông và phân bổ ngân sách

 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)
 • Quảng cáo trên mỗi lần click (Pay-Per-Click Advertising)
 • Email Marketing
 • SMS Marketing
 • Social Media Marketing
Hình: Lựa chọn kênh truyền thông và phân bổ ngân sách
Nguồn: Internet
Lựa chọn kênh truyền thông và phân bổ ngân sách
Nguồn: Internet

3.5 Xây dựng chiến lược Marketing hiệu quả cho doanh nghiệp

 • Chiến lược sản phẩm: Đưa ra các điểm nổi bật của sản phẩm 
 • Chiến lược giá cả: Định giá sản phẩm phù hợp dựa trên mục tiêu và giá trị của sản phẩm
 • Chiến lược phân phối: Triển khai các kênh phân phối, kênh trung gian, khâu vận chuyển,… thật tỉ mỉ
 • Chiến lược quảng bá: Lên kế hoạch truyền thông, xúc tiến bán hàng, tiếp thị hiệu quả trên các kênh nhằm đạt mục tiêu đề ra.
Hình: Xây dựng chiến lược Marketing của doanh nghiệp
Nguồn: Internet
Xây dựng chiến lược Marketing của doanh nghiệp
Nguồn: Internet

4. Chiến lược Marketing thành công của các doanh nghiệp lớn

4.1 Heinz – Pass The Heinz

Hình: Chiến dịch "Pass the Heinz"
Nguồn: Internet
Chiến dịch “Pass the Heinz”
Nguồn: Internet

 • Tăng độ nhận diện thương hiệu thông qua việc lồng ghép thương hiệu vào các thảo luận mang tính văn hóa đại chúng.
 • Nhấn mạnh biểu tượng hàng đầu của thương hiệu khi nhắc đến tương cà trên thị trường.

Hình: Những miếng khoai tây thiếu đi "sức sống"
Nguồn: Internet
Những miếng khoai tây thiếu đi “sức sống”
Nguồn: Internet

 • 2,6 tỷ USD media impressions.
 • 59 triệu USD earned media.
 • 4540% ROI.

 • Giải Gold hạng mục Outdoor tại Cannes Lions 2018.
 • Giải Gold, Silver hạng mục Print tại Cannes Lions 2018.
 • Giải Bronze hạng mục Entertainment tại Cannes Lions 2018.
 • Giải Gold hạng mục Out of home tại Clio 2018.
 • Giải Silver hạng mục Print tại Clio 2018.
 • Giải Sliver hạng mục Branded Content tại Clio 2018.

4.2 Heineken – Khui bia, đóng công việc

Hình: Chiến dịch "Open beers, closes overwork" của Heineken
Nguồn: Internet
Chiến dịch “Open beers, closes overwork” của Heineken
Nguồn: Internet

 • Nhấn mạnh thuộc tính thương hiệu indulge yourself (tạm dịch: tự thưởng cho bản thân).
 • Lan truyền thông điệp đến người trẻ tận hưởng cuộc sống, không làm việc quá sức ở giai đoạn hậu Covid-19.

Hình: Thông điệp Heineken muốn truyền tải thông qua chiến dịch "khui bia, đóng công việc"
Nguồn: Internet
Thông điệp Heineken muốn truyền tải thông qua chiến dịch “khui bia, đóng công việc”
Nguồn: Internet

 • 1 giải Gold & 1 giải Silver hạng mục Brand Experience & Activation tại Cannes Lions 2023.
 • 2 giải Silver & 1 giải Bronze hạng mục Outdoor tại Cannes Lions 2023.
 • Giải Bronze hạng mục PR tại Cannes Lions 2023.
 • Giải Bronze hạng mục Direct tại Cannes Lions 2023.
 • Giải Silver hạng mục Out of Home tại Clio Awards 2023.
 • Giải Silver Pencil hạng mục Experiential & Immersive tại The One Show 2023.

Chia sẻ bài viết: