Hướng dẫn cài đặt máy in bếp (phiếu chế biến)

Ứng dụng Sổ Bán Hàng đã có tính năng in phiếu chế biến giúp nhân viên nhận order dễ dàng gửi thông tin món của …

Hướng dẫn cài đặt máy in bếp (phiếu chế biến) Read More »