Tạo đơn hàng 100% rinh quà: Chương trình dành riêng cho chủ kinh doanh mới mỗi tuần

Tạo đơn hàng là tính năng được yêu thích trên Sổ Bán Hàng, lên đơn, gửi hóa đơn online hay in bill thanh toán đều thao tác nhanh chóng.