Hướng dẫn xem báo cáo lãi lỗ

Bước 1: Nhấn “Báo cáo” tại trang Quản lý Bước 2: Xem các loại Báo cáo bán...

Xem thêm