Hướng dẫn xem báo cáo lãi lỗ

Bước 1: Nhấn “Báo cáo” tại trang Quản lý Bước 2: Xem các loại Báo cáo bán hàng Bước 3: Xem chi tiết tình hình …

Hướng dẫn xem báo cáo lãi lỗ Read More »