Xây dựng văn hóa doanh nghiệp sao cho hiệu quả?

Theo giáo sư James L. Heskett đã từng nói: “Văn hóa doanh nghiệp có thể chiếm 20% đến 30% về hiệu quả hoạt động của …

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp sao cho hiệu quả? Read More »