Đăng ký vay tín chấp kinh doanh lãi suất thấp qua Sổ Bán Hàng

Sổ Bán Hàng hỗ trợ hình thức vay tín chấp kinh doanh với mức lãi suất cực thấp, chỉ 1.5%/ tháng cho các chủ kinh doanh có nhu cầu vay vốn.