Trader là gì? Cách để trở thành Trader chuyên nghiệp

Trader là một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và thường yêu cầu các kiến thức về thị trường, phân tích kỹ thuật cơ bản và quản lý rủi ro.