Tín dụng và vay ngân hàng khác nhau như thế nào?

Tín dụng và vay ngân hàng là hai thuật ngữ khá phổ biến và thường bị lầm tưởng là tương tự nhau, vậy mối liên quan thực sự giữa chúng là gì?