Tam hợp là gì? Tứ hành xung là gì? Tuổi tam hợp của 12 con giáp

Tam hợp là gì, tứ hành xung là gì? Giải mã thuật ngữ phong thủy theo chiều hướng tâm linh về những hợp – xung xoay quanh 12 con giáp.