Sampling là gì? Tại sao cần sampling trong tiếp thị sản phẩm?

Sampling là một chiến lược tiếp thị quan trọng trong marketing giúp truyền đạt giá trị sản phẩm đến khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả.