Quản lý phụ thu

Quản lý phụ thu

Tại các cửa hàng, khi bán hàng thì thường sẽ phát sinh thêm các khoản chi phí khác ngoài giá trị của hàng hóa như: phí giao hàng, phí dịch vụ, VAT,… các khoản phí phụ thu này sẽ được tính bằng số tiền VNĐ hoặc % trên tổng giá trị của đơn hàng.