4 cập nhật nóng hổi trên Sổ Bán Hàng

[Tính năng mới] 4 cập nhật nóng hổi trên Sổ Bán Hàng

Nhiều tính năng mới được cập nhật, cũng như hoàn thiện một số tính năng cũ nhằm mang đến trải nghiệm bán hàng tốt nhất cho chủ kinh doanh.