Thể lệ chương trình Minigame 08/03: Tôn vinh khoảnh khắc - Bắt trọn quà to!

Thể lệ chương trình Minigame 08/03: Tôn vinh khoảnh khắc – Bắt trọn quà to!

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Sổ Bán Hàng tạo ra một sân chơi nhằm tôn vinh nét đẹp chị em trong cộng đồng Sổ Bán Hàng.