Tính phần trăm giảm giá đơn giản, chính xác nhất 2024

Cách tính phần trăm giảm giá sao cho phù hợp để vừa thu hút khách hàng, vừa mang lại doanh số cao và lợi nhuận tối ưu nhất cho cửa hàng.