Kết nối đa sàn, quản lý đa kênh tập trung với Sổ Bán Hàng

Sổ Bán Hàng ra mắt tiện ích kết nối đa sàn Shopee/TikTok Shop/Lazada giúp chủ kinh doanh quản lý và bán hàng tập trung chỉ trên 1 giao diện.