Đại lý cấp 1 là gì? Phân biệt đại lý cấp 1 và nhà phân phối

Đại lý cấp 1 chính là đơn vị chịu trách nhiệm mang sản phẩm từ nhà sản xuất đến các nhà bán lẻ hoặc người tiêu dùng cuối cùng.