Chiến lược cạnh tranh về giá khi đối thủ cố tình bán phá giá

Chiến lược cạnh tranh về giá khôn ngoan sẽ giúp bạn vững vàng kinh doanh trên thị trường đang ngày càng bão hòa và cạnh tranh cao.