Chăm sóc khách hàng hiệu quả với tính năng Chat trên Sổ Bán Hàng

Việc nhận được phản hồi nhanh từ chủ nhà hàng, quán ăn là cách để ghi điểm với khách hàng. Đặt trường hợp khi chủ …

Chăm sóc khách hàng hiệu quả với tính năng Chat trên Sổ Bán Hàng Read More »