Hình ảnh sản phẩm trên Shopee: Tối ưu để thu hút khách chốt đơn

Hình ảnh sản phẩm trên Shopee là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào quyết định click xem sản phẩm và chốt đơn của khách hàng.