Lượt tiếp cận khách hàng: 3 cách tối ưu trên Sổ Bán Hàng

Khám phá 3 cách tăng lượt tiếp cận khách hàng khi bán hàng online ngay trên ứng dụng Sổ Bàn Hàng để tăng doanh thu hiệu quả.