6 hiểu lầm về thẻ tín dụng nhiều người mắc phải

Hiểu lầm về thẻ tín dụng nhiều người mắc phải, bạn cần biết để tránh vướng vào “thế khó” khi chi tiêu, mua sắm.