hệ sinh thái thông minh
hỗ trợ doanh nghiệp

Đăng ký thông tin
vay vốn kinh doanh
Cùng Sổ Bán Hàng

Đăng ký vay vốn

sỔ bÁN HÀNG

Tiện lợi trên 1 chiếc điện thoại
Dễ sử dụng
Tương tác khách hàng đa kênh

Các tính năng chính của Sổ Bán Hàng

Bán hàng đa kênh

Quản lý kinh doanh

Báo cáo & Phân tích

Chăm sóc khách hàng

Tài chính