Phát triển sự nghiệp cùng Sổ Bán Hàng

Phát triển cùng Sổ Bán Hàng

Môi trường “fast – startup”. Sẵn sàng tinh thần đập đi, xây lại liên tục. Nhiều dự án thách thức để giải quyết những “nỗi đau”, mang lại giá trị cho xã hội

Chơi Video

Môi trường phát triển

Nếu bạn muốn tham gia cùng một đội ngũ tài năng, sẵn sáng vượt qua thử thách để phát triển thần tốc. Đây là môi trường cho bạn!

Các vị trí đang tuyển dụng