Hướng dẫn sử dụng

Sổ Bán Hàng

Sử dụng ứng dụng thật dễ dàng và hiệu quả nhanh chóng

Hướng dẫn sử dụng Sổ Bán Hàng

Sử dụng ứng dụng thật dễ dàng và hiệu quả

Quản lý bán hàng

Tạo đơn offline thần tốc trong 5 phút

Mẹo quản lý bán hàng siêu dễ dàng

Hướng dẫn cách Quản lý kho hàng hiệu quả, không lo thất thoát hàng hóa

Cửa hàng online

Tạo cửa hàng online miễn phí chỉ trong 2 phút

Bí quyết tạo sản phẩm đồng loạt siêu hay trên SoBanHang

Biết liền tay tình hình doanh thu hàng ngày trên SoBanHang

Sổ thu chi​

Cách tạo giao dịch thu chi thần tốc trên SoBanHang

Sổ nợ

Cách tạo giao dịch và nhắc nợ tự động trên SoBanHang