Giải quyết khiếu nại

            Sổ Bán Hàng và Người Bán có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Người Mua liên quan đến giao dịch tại Ứng dụng Sổ Bán Hàng.

            Người Mua có quyền gửi khiếu nại đến Người Bán và Sổ Bán Hàng về việc chất lượng sản phẩm, dịch vụ không đúng với mô tả, vấn đề giao hàng, thông tin thanh toán và vấn đề khác liên quan đến Người Bán.

            Cách thức gửi khiếu nại như sau:

  • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: hotro@sobanhang.com
  • Liên hệ đến số điện thoại: 1900299233
  • Hoặc gửi thông tin đến địa chỉ:

            Tên đơn vị: Công ty TNHH Finan

            Địa chỉ: Tầng 06, Tòa Nhà The Hub, 195/10E Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, Tp HCM

            Trình tự giải quyết tranh chấp, khiếu nại

            Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Sổ Bán Hàng sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Thành viên được gửi đúng theo các phương thức nêu trên.

            Sổ Bán Hàng sẽ yêu cầu Người Mua và/hoặc Người Bán cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, Tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì Sổ Bán Hàng sẽ đề xuất biện pháp xử lý cụ thể cho cả hai bên gồm Người Mua và Người Bán để đảm bảo quyền lợi cả hai.

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Sổ Bán Hàng thì chúng tôi sẽ yêu cầu hai bên đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

            Thời hạn xử lý khiếu nại

Thời gian tiếp nhận khiếu nại không quá 7 ngày làm việc. Sổ Bán Hàng sẽ trả lời/hồi đáp đối với khiếu nại tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận. Nếu thành viên khiếu nại chưa cung cấp đủ thông tin theo yêu cầu của Sổ Bán Hàng trong thời hạn yêu cầu để giải quyết khiếu nại, chúng tôi sẽ hiểu rằng thành viên đó đã từ bỏ việc khiếu nại và vụ việc sẽ được đóng lại khi kết thúc thời hạn 15 ngày làm việc nêu trên mà không có lỗi của Sổ Bán Hàng.

Trong trường hợp có yêu cầu của thành viên đưa vụ việc ra cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật, thời hạn xử lý sẽ theo thời hạn giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Trách nhiệm mỗi bên:

   Các bên bao gồm Người Bán, Người Mua và Sổ Bán Hàng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề:

  • Đối với Người Bán, cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng;
  • Đối với Người Mua: cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.
  • Sổ Bán Hàng sẽ để hai bên Người Mua và Người Bán có thể tự thỏa thuận với nhau để đưa ra hướng giải quyết phù hợp, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.
  • Trường hợp được yêu cầu làm trung gian xử lý, Sổ Bán Hàng sẽ lắng nghe và tiếp nhận thông tin từ khách hàng (trong trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ: yêu cầu khách hàng cần có trách nhiệm cung cấp chính xác các thông tin vô hình và hữu hình về vấn đề mâu thuẫn đang phát sinh cần giải quyết mà khách hàng đã tự thấy mình bị thiệt hại) và Người Bán. Sau đó tiến hành xem xét, lấy ý kiến về sự thỏa thuận mức độ bồi hoàn của hai bên và kết thúc giải quyết tranh chấp một cách thỏa đáng nhất.

     Hướng xử lý

Sổ Bán Hàng công khai cơ chế và quy trình giải quyết tranh chấp đối với các bên liên quan là: giải quyết tranh chấp theo cơ chế trao đổi thỏa thuận thống nhất. Các bên liên quan sẽ thực hiện theo quy trình trao đổi gián tiếp qua điện thoại, xác nhận bằng email, nếu vẫn chưa thỏa thuận được thì sẽ giải quyết thông qua gặp trực tiếp để giải quyết triệt để vấn đề mâu thuẫn giữa các bên sao cho có lợi nhất.

Trong trường hợp chứng minh được lỗi thuộc về Người Bán, Sổ Bán Hàng sẽ có biện pháp cảnh cáo, yêu cầu bồi hoàn lại toàn bộ chi phí mà Thành viên đã phải bỏ ra để sở hữu hàng hóa/dịch vụ đó hoặc phải đổi lại sản phẩm, dịch vụ đúng với chất lượng mà Người Bán thông báo tại Ứng dụng Sổ Bán Hàng. Nếu Người Bán tái phạm, Sổ Bán Hàng sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ những thông tin của Người Bán đó trên Ứng dụng Sổ Bán Hàng.

Trường hợp Sổ Bán Hàng và các bên đã nỗ lực giải quyết qua hình thức thương lượng, thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa Người Mua và Người Bán, thì một trong hai bên Người Mua và Người Bán sẽ có thể đưa vụ việc đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên