Hướng dẫn “Nhập hàng”, “Xuất hàng” trên Sổ Bán Hàng

Bạn không biết đã nhập và bán ra những loại hàng nào? Hàng mới nhập? Hàng tồn? Danh sách hàng hóa? Giá vốn, giá bán …

Hướng dẫn “Nhập hàng”, “Xuất hàng” trên Sổ Bán Hàng Read More »