Tiểu thương, hộ bán lẻ trong ‘vòng xoáy’ của chuyển đổi số

Chuyển đổi số đang “lan tỏa” mạnh mẽ đến với tiểu thương, người bán hàng rong, các hộ buôn bán nhỏ lẻ tại Việt Nam.