Thương mại điện tử giúp nhiều tiểu thương ‘sống sót’ trong đợt dịch

Covid 19 khiến anh Lê Tốt (Đà Nẵng) phải đóng tất cả cửa hàng nhưng cũng là bước ngoặt đưa anh đến với thương mại điện tử và tạo ra nhiều thay đổi.