Ứng dụng có dịch vụ chạy quảng cáo cho cửa hàng của tôi không?

Chia sẻ bài viết:

Ứng dụng đã cung cấp dịch vụ tạo website bán hàng và tìm kiếm gian hàng trên google bằng link cửa hàng của bạn. Tuy nhiên ứng dụng chưa hỗ trợ chạy quảng cáo cho cửa hàng của bạn. Bạn có thể chạy quảng cáo bằng các hình thức miễn phí như chia sẻ link trên các hội nhóm bán hàng hoặc gửi chương trình khuyến mãi cho lượng khách hàng cũ để tăng tương tác, hoặc chạy quảng cáo từ trang facebook và tham khảo thêm các khóa học,…

Làm sao để lấy link cửa hàng chi sẻ cho mọi người biết đến? – SoBanHang

Chúc bạn thành công và chốt được nhiều đơn với phương pháp mới!

Chia sẻ bài viết: