Tôi muốn quản lý CTV (cộng tác viên) như một nhân viên bán hàng có được không?

Chia sẻ bài viết:

Trường hợp CTV của bạn là nhân viên kinh doanh bán hàng, và bạn có thể thêm CTV vào cửa hàng của mình với vai trò nhân viên bán hàng, cấp các quyền về tạo đơn hàng trên ứng dụng, để quản lý các đơn hàng được tạo từ CTV này, bạn cũng có thể xem chi tiết báo cáo doanh thu, lợi nhuận của các bạn nhân viên, CTV.

Hướng dẫn quản lý và phân quyền cho nhân viên – SoBanHang

Hướng dẫn xem báo cáo lãi lỗ hiệu quả – SoBanHang

Chia sẻ bài viết: