Tôi muốn đổi logo cửa hàng, địa chỉ web, phí vận chuyển và các thông tin khác trên cửa hàng của mình 

Chia sẻ bài viết:

Tính năng Cài đặt cửa hàng sẽ hỗ trợ bạn cài đặt các thông tin cho cửa hàng như thêm ảnh bìa và ảnh đại diện cho cửa hàng, đổi tên địa chỉ web có sẵn, cài đặt thêm phí vận chuyển cho đơn giao hàng miễn phí vận chuyển (nếu có), số điện thoại, mô hình kinh doanh của cửa hàng và các thông tin về phương thức để khách hàng của bạn thanh toán,…

Để cài đặt các thông tin trên bạn làm theo các bước sau:

Chia sẻ bài viết: