Tôi muốn có thêm lượt đổi địa chỉ Website

Chia sẻ bài viết:

Mỗi tài khoản sẽ được cấp 2 lượt đổi địa chỉ website trong quá trình sử dụng, tuy nhiên trước đây bạn đã sử dụng hết và cần thêm lượt đổi để chỉnh sửa lại tên website của bạn thì bạn có thể thao tác theo các bước sau:

Ở trang chủ ứng dụng > Thêm > Qùa tặng > ở Danh mục ưu đãi > chon Sổ Bán Hàng > chọn quà tặng 1 lượt đổi địa chỉ website > Đổi thưởng .

Là bạn đã có thêm lượt đổi cho cửa hàng của mình. Chúc bạn thành công!

Chia sẻ bài viết: