Tôi có thể tùy chỉnh các thông tin trên hóa đơn không?

Chia sẻ bài viết:

Bạn có thể tùy chỉnh các thông tin hiển thị trên hóa đơn như logo ảnh cửa hàng, ghi chú đơn hàng, chiết khấu sản phẩm, tổng công nợ, tài khoản ngân hàng, và các thông tin về logo, lời chào khách ở cuối hóa đơn.

Bạn tham khảo chi tiết tại: https://sobanhang.com/huong-dan-in-hoa-don/

Bạn lưu ý: Tính năng này hiện đang nằm trong các tính năng ở phiên bản PRO vì vậy bạn có thể nâng cấp phiên bản PRo trải nghiệm để sử dụng tính năng cài đặt thông tin hóa đơn.

Chia sẻ bài viết: