Tôi có thể tạo thêm cửa hàng ngoài cửa hàng cung cấp cho phiên bản Pro không?

Với nhu cầu và mong muốn mở thêm cửa hàng để cùng quản lý trên ứng dụng hỗ trợ thao tác tiện lợi hơn thì ứng dụng sẽ cung cấp dịch vụ mở thêm cửa hàng cho chủ cửa ahnfg có nhu cầu.

Hiện thao tác mở hoàn toàn được thực hiện thêm và liên quan đến hệ thống quản lý vì vậy dịch vụ này sẽ có phát sinh phí là 49k/tháng/cửa hàng. Chủ cửa hàng sẽ thanh toán phí 1 năm để sử dụng dịch vụ này. Thông tin để chuyển khoản là:

Số tài khoản: 169704070008189- Ngân hàng HD Bank

Chủ tài khoản: Công Ty TNHH Finan

Chi nhánh: Hàng Xanh.

Nội dung: số điện thoại + dịch vụ thêm cửa hàng

Sau khi chuyển khoản bạn gửi cho nhân viên CSKH biên lai và thông tin tài khoản, ứng dụng sẽ tiến hàng hỗ trợ mở thêm cửa hàng theo yêu cầu.