Tôi có 2 nhân viên bán hàng nhưng muốn phân quyền khác nhau, tôi phải làm thế nào?

Chia sẻ bài viết:

Để phân quyền khác nhay bạn thực hiện cài đặt vài trò cho từng nhân viên ở mục Quản lý vai trò, tính năng này sẽ hỗ trợ bạn chọn và cấp quyền truy cập các tính năng trên cửa hàng của bạn. Bạn có thể tùy chọn cài dặt từng vai trò khác nhau cho từng nhân viên ở mục này.

Hướng dẫn quản lý và phân quyền cho nhân viên – SoBanHang

Chia sẻ bài viết: