Tôi chưa biết tạo web thế nào, hướng dẫn tôi cách tạo?

Chia sẻ bài viết:

Website bán hàng của bạn sẽ được Sổ Bán Hàng hỗ trợ miễn phí domain và server website bạn khi bắt đầu tạo tài khoản trên ứng dụng theo các đuôi (buynow.vn, diachi.so, sieu.re, taphoa.so, finan.shop, dichvu.so) vd: 0908000000.taphoa.so

Để bắt đầu sử dụng bạn có thể dùng link này chia sẻ ra cho khách hàng của bạn hoặc bạn đổi lại tên của website thay số điện thoại theo định dạng có sẵn bằng ten của hàng của bạn để định dạng thuong hiệu và tăng độ tin cậy cho trang web của bạn

Hướng dẫn đổi địa chỉ website cửa hàng – SoBanHang

Chia sẻ bài viết: