Thời gian sử dụng điểm tích lũy

Chia sẻ bài viết:

Điểm tích lũy sẽ được tích dần qua mỗi ngày và mỗi tháng với các hình thức tạo giao dịch và hoạt động trên ứng dụng

Điểm đã tích lũy sẽ trở về 0 sau 30 ngày kể từ lần tích điểm gần nhất. Trong thời gian đó bạn không có thực hiện các hoạt động tích điểm như tạo đơn, tạo giao dịch thu chi, điểm danh vào ứng dụng ,…

Chia sẻ bài viết: